Drönarvy över Västerås domkyrka i soluppgångens varma ljus

Västerås stad har nått en rekordnivå i Nöjd Kund Index (NKI) för 2021 års ärenden. På ett år har Västerås stad ökat med två enheter och ligger nu på NKI 77. Företagare i Västerås ger kommunens service allt bättre omdöme och nöjdheten ökar stadigt särskilt inom bygglovshanteringen.

Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Ett arbete som sker i förvaltningarna med stöd av Invest Västerås, stadens näringslivsenhet. Västerås ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen ingick 198 kommuner och 11 förbund/gemensamma förvaltningar för 2021 års ärenden.

 

Västerås har hög placering bland jämförbara kommuner

För 2021 års hantering av ärenden höjer Västerås glädjande nog sitt NKI till 77 efter att ha legat stabilt på 75 de senaste tre åren. Företagen är fortsatt nöjda med Västerås stads service och ärendehantering och bland jämförbara kommuner ligger Västerås på en hög placering. Svarsfrekvensen är på 46 procent, vilket motsvarar 543 svar.

 

Målet är ett NKI på minst 70 i alla myndighetsområden

NKI för Västerås stad hamnar överlag på en mycket bra nivå där det övergripande målet är 75 och dessutom att alla sex myndighetsområden ska ha minst 70 vilket räknas som högt betyg och gröna siffror i undersökningen. Västerås klarar detta mål med god marginal och är en av sju kommuner inom Stockholm Business Alliance (SBA) som når detta mål.

De sju myndighetsområdena som ingår i undersökningen är Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och det nya området Upphandling. Upphandling mäts med en egen typ av enkät i ett Nöjd Upphandlings Index (NUI)

Förra årets undersökning analyserades grundligt och alla verksamheter har fokuserat på sin utveckling baserad på analysen vilket har gett fortsatt gott resultat. Invest Västerås har en roll som samordnare i arbetet och driver bland annat en styrgrupp för NKI-arbetet där strategiska beslut för det gemensamma arbetet fattas.

 

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla företag som svarat på enkäten. Det är ett viktigt underlag för att fortsätta jobba med kommunens ärendehantering och för att vi ska kunna bli så bra som möjligt på vårt jobb.  Det är oerhört glädjande att företagen ger stadens myndighetsutövande och service ett fortsatt gott betyg, det är ju i dessa möten som kommunen har sin största kontaktyta med näringslivet, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad.

 

Nedan visas resultatet för de sex myndighetsområden som mäts i NKI samt resultatet för Upphandling som mäts i Nöjd Upphandlings Index.  2020 års resultat inom parentes:

Brand: NKI 89 (NKI -)  (2020 fanns inte tillräckligt många inrapporterade ärenden)
Bygglov: NKI 74 (NKI 72)
Markupplåtelse: NKI 78 (NKI 78)
Miljöskydd: NKI 77 (NKI 77)
Livsmedel: NKI 77 (NKI 73)
Servering: NKI 80 (NKI 85)
Upphandling: NUI 60 (NUI 62)

Information om undersökningen

Västerås stad ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Västerås stad. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sju myndighetsområden; Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Upphandling.

SBA kommunernas resultat i undersökningen

Om undersökningen och alla Sveriges kommuners resultat i undersökningen

 

 

Kontaktperson

Västerås stad medarbetare Torbjörn Bengtsson. Foto: Per Groth

Torbjörn Bengtsson

Etableringschef

021-39 01 45 | 072-143 92 08

torbjorn.bengtsson@vasteras.se

Västerås stad medarbetare Moa Fjäll. Foto: Per Groth

Moa Fjäll

Näringslivsutvecklare

021-39 03 14 | 072-145 73 94

moa.fjall@vasteras.se

Monica Hed Johansson

Utvecklingsstrateg

021- 39 02 89 | 073-702 81 69

monica.hed.johansson@vasteras.se

Porträtt: Eva Lilja. Fotograf: Pia Nordlander

Eva Lilja

Näringslivsdirektör

021-39 01 11 | 076-569 12 11

eva.lilja@vasteras.se

Västerås stad medarbetare Pia Norstedt. Foto: Per Groth

Pia Norstedt

Utvecklingschef

021-39 01 14 | 072-228 68 80

pia.norstedt@vasteras.se

Västerås stad medarbetare Patrik Sanneklint. Foto: Per Groth

Patrik Sanneklint

Näringslivsstrateg

021 - 39 46 99

patrik.sanneklint@vasteras.se

Västerås stad medarbetare Sarawut Sathin. Foto: Per Groth

Sarawut Sathin

Näringslivsutvecklare Etablering

021-39 60 64 | 076-695 47 35

sarawut.sathin@vasteras.se

Västerås stad medarbetare Marie Tervald. Foto: Per Groth

Marie Tervald

Kommunikationsstrateg

021-39 01 49 | 072-083 62 28

marie.tervald@vasteras.se

Grafisk symbol för Västerås marknad & näringsliv AB

Västerås marknad & näringsliv AB

vmnab@vasteras.se


Läs fler artiklar:

Västerås nya platsvarumärke - fokus på energi och Mälaren

Under Västeråsdagen den 13 november lanserades Västerås nya platsvarumärke för det lokala näringslivet. Cirka 400 personer från 178 olika företag var på plats. Syftet med varumärket är att öka kännedomen om Västerås och stärka bilden av platsen.

Läs mer
Förstudie cirkulär ekonomi

Just nu genomförs en förstudie för att se vilka möjligheter det finns för att samverka samt optimera resurser och energianvändning inom tillverkningsindustrin i Västerås.

Läs mer
Högt NKI - företagen fortsatt nöjda med Västerås stads service

Företagare i Västerås ger kommunens service ett fortsatt bra omdöme där särskilt brandskydd och markupplåtelse får ett mycket högt betyg. Västerås stad ligger på 76 i Nöjd Kund Index (NKI) för 2022 års ärenden, vilket innebär en enhet lägre jämfört med i fjol.

Läs mer
Västerås driver på global energiomställning

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och elektrifiering är ett viktigt sätt att ställa om från fossila bränslen. I Västerås finns ett unikt nätverk där offentliga och privata aktörer samarbetar för att möta framtidens klimatutmaningar och attrahera talanger till staden.

Läs mer
AA Logistik laddar för omställning av fordonsbranschen

Framtiden är elektrisk för transport- och logistikbranschen. Redan i vår lanserar AA-Logistik sin första eldrivna lastbil och nu byggs en 32 000 kvadratmeter stor byggnad i Västerås för lager och packning, samt laddning av den kommande eldrivna lastbilsflottan. Och allt kommer drivas av solenergi.

Läs mer
Världsunikt battericampus i Västerås

Om klimatmålen ska uppnås måste bensinbilar ersättas av batteridrivna fordon. Northvolt har som mål att ta fram världens grönaste batteri. Ett steg på vägen är deras nya campus för forskning och testproduktion av batterier som gjort Västerås till ett europeiskt centrum för batteriutveckling.

Läs mer
Undersökning om platsen Västerås

Just nu får företag inom Västerås kommun möjlighet att ge sin bild av platsen Västerås i form av en enkät som mejlats ut.

Läs mer
Harju Elekter etablerar tillverkningsanläggning i Västerås

22 sep. 2021

Harju Elekter levererar system och utrustning för eldistribution, kommunikation och automation. Nu står det klart att företaget ska öppna upp en ny tillverkningsanläggning i Västerås och cirka 60 arbetstillfällen kommer att förläggas till denna nya enhet.

Läs mer
Företagare fortsatt nöjda med Västerås stad i NKI mätning

22 apr. 2021

Företagare i Västerås ger kommunens service fortsatt bra omdöme och särskilt serveringstillstånd får ett mycket högt betyg. Västerås stad ligger kvar på 75 i Nöjd Kund Index (NKI) från de senaste två åren.

Läs mer
Finax etablerar i Västerås - fokus på närproduktion

14 apr. 2021

Finax, som ägs av Abdon Food AB etablerar sig på Hacksta i Västerås, logistikområdet som lockar allt fler livsmedelsrelaterade företag. Etableringen bekräftar Västerås optimala geografiska läge och för Finax innebär satsningen en utökad produktion närmare sina kunder och förbättrad klimatpåverkan genom minskade transporter.

Läs mer
Bombardier öppnar globalt innovationscenter på Finnslätten

06 okt. 2020

Nu står det klart att Bombardier Transportation etablerar ett nytt globalt test och teknologicenter på Finnslätten i Västerås. Det blir ett unikt state-of-the-art centrum där produktion och ingenjörsfunktioner flyttar samman i en stor gemensam anläggning och dessutom bygger man ut och öppnar upp befintliga labb för externa användare och samarbeten.

Läs mer
Northvolt expanderar kraftigt på Finnslätten i Västerås

30 sep. 2020

Northvolt attraherar ytterligare USD600m (motsvarande ca 5.4 miljarder SEK) både från industriella och finansiella investerare men också från entreprenörer som Daniel Ek, Spotify och Cristina Stenbeck, Stenbecksfären. Kapitalet ska användas till en fortsatt uppbyggnad av FoU- verksamhet samt utökad produktions- och återvinningskapacitet.

Läs mer
Finnslätten – en plats för världsledande företag

Finnslätten är redan idag en plats där världsledande bolag utvecklar morgondagens produkter och tjänster inom områden såsom energi, batteri och elektrifiering av tunga fordon samt automation och robotik.

Läs mer
Mälarporten – den djärvaste satsningen någonsin!

15 maj 2020

I projekt Mälarporten sker en stadsutveckling i området kring Västerås centralstation. Här skapas en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation kommer att prägla varenda kubikmeter.

Läs mer
Visa alla artiklar