Svartån och gamla Västerås. Foto: Mostphotos

Hitta och sök på företag

I företagsregistret kan du söka på tusentals företag inom Västerås kommun. Genom flera parametrar, kan du bland annat söka på olika branscher och antal anställda. Tack vare registret förbättrar vi kommunikationen med företag samt underlättar samarbeten inom näringslivet när företagare lättare kan hitta varandra.

Sök i företagsregistret
Ändra företagsuppgifter

Ta del av viktig näringslivsinformation

För att du som företagare ska få viktig information från oss samt möjligheten att bli nådd och sökbar av andra företag behöver du uppdatera ditt företags kontaktuppgifter.  Näringslivsinformation skickas till företag i första hand genom vårt nyhetsbrev ett fåtal gånger per år. Det kan handla om tips på möten och seminarier, stöd att söka, länkar till företagsfrämjande aktörer eller nyheter från Västerås stad.

Vilka finns med i Västerås företagsregister?

Här finns alla företag och organisationer som har ett registrerat arbetsställe i Västerås kommun. Registret uppdateras kontinuerligt.

Kostar det något?

Nej, varken vid sökning, nyregistrering eller uppdatering av företag.

 

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV: