Vy över Västerås. Fotograf: Muu foto

På Invest Västerås strävar vi efter att göra vår webbplats tillgänglig för så många som möjligt. I utformningen av vår webbplats har vi i största möjliga mån försökt att anpassa innehållet till de riktlinjer som anges i  WCAG 2.1.

Det här dokumentet beskriver hur Invest Västerås webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är vår webbplats?
Vi har inga kända större brister i tillgänglighet på vår webbplats och har i vår utveckling av webbplatsen försökt att i största möjliga mån anpassa layout och funktion till de riktlinjer som finns angivna.

Dock är vi medvetna om att några delar av vår webbplats som är mindre tillgängliga/inte tillgängliga, se mer information om dessa delar nedan.

  • Språk och översättning
    För besökare som inte kan läsa innehållet på webbsidan på svenska erbjuder vi Google translate. I det fall besökaren väljer att översätta innehållet med Google translate kan vi inte garantera kvaliteten på översättningen och reserverar oss för eventuella felaktigheter i översättningen.
  • Rörliga bilder/videos
    Eftersom rörliga bilder och videos tagits fram vid sidan av webbplatsen är dessa inte anpassade med ljud, bild, text och rörelse. Webbplatsen erbjuder därför start/stopp samt ljud på/av för att ge möjlighet till individuell anpassning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver använda innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nederst på denna sida.

Hur rapporterar man brister i webbplatsens tillgänglighet?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller de krav som lagen om tillgänglighet beskrivs är det givetvis bra att vi får veta att problemet finns. Kontakta då oss via de kontaktuppgifter som anges nederst på denna sida.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vår webbplats.

Senaste bedömningen gjordes mars, 2021.

Webbplatsens publiceringsår:

investvasteras.se, 2020

Kontaktuppgifter:

Senaste bedömningen gjordes den 30 mars 2021.
[Webbplatsen publicerades den 30 mars 2020]