bild på industriarbetare

Just nu genomförs en förstudie för att se vilka möjligheter det finns för att samverka samt optimera resurser och energianvändning inom tillverkningsindustrin i Västerås.

Beviljat stöd för förstudie om cirkulär ekonomi för tillverkningsindustrin

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft och företag som inte förnyar sig och tar tillvara på den gröna omställningens möjligheter riskerar att slås ut. Den här förstudien kommer att bedrivas som ett pilotprojekt bland framförallt Finnslättens små och medelstora företag i samverkan med de större. Förstudien pågår under 2023-2024, är EU-finansierad och görs med stöd från Region Västmanland

 

Restprodukter i ett företag kan vara insatsvaror för ett annat

Förstudien ska analysera om restprodukter i ett företag kan vara insatsvaror för ett annat. Den ska även analysera om det finns andra processer eller strukturella lösningar som kan samverkas. Förstudien kommer även att svara på om nya verksamheter har potential att skapas samt se över och ge förslag på hur en organisering av ett sådant genomförandearbete skulle kunna se ut. Målet är att ett beslut om kommande satsning ska kunna göras baserat på resultaten från förstudien.

Fakta 

Längd: 09/2023 – 05/2024

Total budget: 1 123 131 kronor

EU-finansiering: 449 252 kronor

Är du verksam i tillverkningsbranschen? Anmäl dig till workshop den 24 januari

Tid: kl. 08:00-10:00 (frukost från kl 7:30)
Plats: MDU Finnslätten, Hydrovägen 10
Anmälan senast 15 januari: angela.cigognini@wsp.com

Workshopen ska kartlägga potential till affärsmöjligheter med restprodukter genom industriell symbios. Den riktar sig till företag inom tillverkningsbranschen som ser möjlighet att samverka med andra företag.

Kan ett företags restprodukter vara insatsvara för ett annat?
Vi kommer tillsammans undersöka vilka energi-, material- och andra restflöden som finns i era verksamheter. Kan ett företags restprodukt vara insatsvara för ett annat? Vilka affärsmöjligheter kan uppstå vid samverkan mellan olika aktörer? Vad behöver ert företag för att ta nästa steg mot en industriell symbios?

Workshopen kommer att modereras av hållbarhetsexperter på WSP som på uppdrag av Västerås stad genomför förstudien.

Anmäl er senast 15 januari till Angela Cigognini till angela.cigognini@wsp.com
Meddela eventuell specialkost vid anmälan.

”Industrin står idag för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning är en av de svåraste utmaningarna som mänskligheten står inför. Företag inom industrin har potential att samverka mer med varandra, för att skapa nya hållbara verksamheter och vi hoppas att denna förstudie ska hjälpa dem att se nya möjligheter för att maximera användningen av sina produkter.”

– Monica Hed Johansson,  projektledare för förstudien

Monica Hed Johansson

Utvecklingsstrateg

021- 39 02 89 | 073-702 81 69

monica.hed.johansson@vasteras.se

Logotyp, Medfinansieras av Europeiska unionen.

Läs fler artiklar:

Västerås nya platsvarumärke - fokus på energi och Mälaren

Under Västeråsdagen den 13 november lanserades Västerås nya platsvarumärke för det lokala näringslivet. Cirka 400 personer från 178 olika företag var på plats. Syftet med varumärket är att öka kännedomen om Västerås och stärka bilden av platsen.

Läs mer
Högt NKI - företagen fortsatt nöjda med Västerås stads service

Företagare i Västerås ger kommunens service ett fortsatt bra omdöme där särskilt brandskydd och markupplåtelse får ett mycket högt betyg. Västerås stad ligger på 76 i Nöjd Kund Index (NKI) för 2022 års ärenden, vilket innebär en enhet lägre jämfört med i fjol.

Läs mer
Rekordhögt NKI - företagare nöjda med Västerås stads service

Västerås stad har nått en rekordnivå i Nöjd Kund Index (NKI) för 2021 års ärenden. På ett år har Västerås stad ökat med två enheter och ligger nu på NKI 77. Företagare i Västerås ger kommunens service allt bättre omdöme och nöjdheten ökar stadigt särskilt inom bygglovshanteringen.

Läs mer
Västerås driver på global energiomställning

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och elektrifiering är ett viktigt sätt att ställa om från fossila bränslen. I Västerås finns ett unikt nätverk där offentliga och privata aktörer samarbetar för att möta framtidens klimatutmaningar och attrahera talanger till staden.

Läs mer
AA Logistik laddar för omställning av fordonsbranschen

Framtiden är elektrisk för transport- och logistikbranschen. Redan i vår lanserar AA-Logistik sin första eldrivna lastbil och nu byggs en 32 000 kvadratmeter stor byggnad i Västerås för lager och packning, samt laddning av den kommande eldrivna lastbilsflottan. Och allt kommer drivas av solenergi.

Läs mer
Världsunikt battericampus i Västerås

Om klimatmålen ska uppnås måste bensinbilar ersättas av batteridrivna fordon. Northvolt har som mål att ta fram världens grönaste batteri. Ett steg på vägen är deras nya campus för forskning och testproduktion av batterier som gjort Västerås till ett europeiskt centrum för batteriutveckling.

Läs mer
Undersökning om platsen Västerås

Just nu får företag inom Västerås kommun möjlighet att ge sin bild av platsen Västerås i form av en enkät som mejlats ut.

Läs mer
Harju Elekter etablerar tillverkningsanläggning i Västerås

22 sep. 2021

Harju Elekter levererar system och utrustning för eldistribution, kommunikation och automation. Nu står det klart att företaget ska öppna upp en ny tillverkningsanläggning i Västerås och cirka 60 arbetstillfällen kommer att förläggas till denna nya enhet.

Läs mer
Företagare fortsatt nöjda med Västerås stad i NKI mätning

22 apr. 2021

Företagare i Västerås ger kommunens service fortsatt bra omdöme och särskilt serveringstillstånd får ett mycket högt betyg. Västerås stad ligger kvar på 75 i Nöjd Kund Index (NKI) från de senaste två åren.

Läs mer
Finax etablerar i Västerås - fokus på närproduktion

14 apr. 2021

Finax, som ägs av Abdon Food AB etablerar sig på Hacksta i Västerås, logistikområdet som lockar allt fler livsmedelsrelaterade företag. Etableringen bekräftar Västerås optimala geografiska läge och för Finax innebär satsningen en utökad produktion närmare sina kunder och förbättrad klimatpåverkan genom minskade transporter.

Läs mer
Bombardier öppnar globalt innovationscenter på Finnslätten

06 okt. 2020

Nu står det klart att Bombardier Transportation etablerar ett nytt globalt test och teknologicenter på Finnslätten i Västerås. Det blir ett unikt state-of-the-art centrum där produktion och ingenjörsfunktioner flyttar samman i en stor gemensam anläggning och dessutom bygger man ut och öppnar upp befintliga labb för externa användare och samarbeten.

Läs mer
Northvolt expanderar kraftigt på Finnslätten i Västerås

30 sep. 2020

Northvolt attraherar ytterligare USD600m (motsvarande ca 5.4 miljarder SEK) både från industriella och finansiella investerare men också från entreprenörer som Daniel Ek, Spotify och Cristina Stenbeck, Stenbecksfären. Kapitalet ska användas till en fortsatt uppbyggnad av FoU- verksamhet samt utökad produktions- och återvinningskapacitet.

Läs mer
Finnslätten – en plats för världsledande företag

Finnslätten är redan idag en plats där världsledande bolag utvecklar morgondagens produkter och tjänster inom områden såsom energi, batteri och elektrifiering av tunga fordon samt automation och robotik.

Läs mer
Mälarporten – den djärvaste satsningen någonsin!

15 maj 2020

I projekt Mälarporten sker en stadsutveckling i området kring Västerås centralstation. Här skapas en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation kommer att prägla varenda kubikmeter.

Läs mer
Visa alla artiklar