Vy över Västerås. Fotograf: Bo Lundvang

Gott företagsklimat och företag lockar nya verksamheter till staden

Västerås har ett starkt näringsliv med en utvecklad innovationskultur som bygger på samverkan. Ett klimat där nya idéer blir starka innovativa startups som ges möjlighet att utvecklas till bärkraftiga företag som attraherar nya verksamheter till staden. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas.

Läs mer i Västerås stads näringslivsprogram hur staden skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt av näringslivet

Högt NKI och företagen nöjda med Västerås stads service

Västerås stads service är en av flera viktiga delar som påverkar företagsklimatet. Tillsammans med Stockholm Business Alliance, SBA, undersöker därför Västerås stad kontinuerligt hur nöjda företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. Det sammanlagda resultatet (2022) visar att Västerås företag är nöjda med servicen från staden vilket resulterade i ett NKI (nöjd kundindex) på 76.

Läs mer på vasteras.se om stadens arbete med NKI

Du kanske också är intresserad av: