Bro över till Lillåudden i Västerås. Fotograf: Avig photo

Olika typer av finansiering

Tumregeln när du vill starta eller utveckla ditt företag är att du har ett eget kapital som täcker huvuddelen av investeringen. Ytterligare medel kan du ansöka om via exempelvis din bank eller någon finansieringsaktör. I vissa fall kan det också vara möjligt att ta in riskkapital eller att låta crowdfunding stå för en del av finansieringen. På Verksamt.se finns en bra guide över olika finansieringsmöjligheter.

Tips på finansieringsmöjligheter

Region Västmanland erbjuder företagsstöd till små och medelstora företag. Stöd som kan sökas är bland annat digitaliseringscheckar, innovationsstöd, internationaliseringscheckar, konsultcheckar, investeringsbidrag och stöd till turistföretag på landsbygden samt kommersiell service.

Länsstyrelsen i Västmanland erbjuder också företagsstöd för dig som driver företag och omfattas av stöden i Landsbygdsprogrammet. För dig som driver företag på landsbygden finns också möjlighet att söka genom Leader.

Almi Mälardalen erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller både för dig som är startup och befintligt företag.

Almi invest investerar riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och har en skalbar affärsidé.

Vinnova erbjuder innovationscheckar och finansiering i tidiga skeden av forsknings- och innovationsprojekt där riskerna är stora och där projekten ofta inte skulle kunna bli verklighet utan statligt stöd.

Möte på Expectrum Västerås. Fotograf: Matilda Hildingsson

Du kanske också är intresserad av: