Mälardalens Högskola i Västerås. Foto: Mostphotos

Unikt ekosystem ger tillgång till spetskompetens

I Västerås har utbildningar, näringsliv och offentlig sektor gått samman i många olika projekt och kluster vilket skapat ett unikt ekosystem som säkerställer tillgången på talanger med rätt spetsutbildning.

Utbildningar i samverkan med näringslivet

Bredd- och spetskompetensutbildningar anpassade till näringslivet är framgångsfaktorer för Västerås.  Här finns flera utbildningsaktörer som jobbar aktivt med näringsliv och offentlig sektor för att vidareutveckla och skapa dagsaktuella utbildningar, på både gymnasie- och eftergymnasial nivå.

Mälardalens universitet Sveriges nyaste universitet

Mälardalens universitet studerar cirka 20 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Dessa är noggrant anpassade efter näringslivets krav. Världsledande forskning bedrivs inom alla utbildningsområden varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

Lärosätet erbjuder även kompetensutveckling så att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt kan erbjuda sina medarbetare ny och rätt kompetens.

Yrkeshögskolor med utbildningar anpassade till aktuellt behov

I Västerås finns yrkeshögskolor med kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter aktuella behov. Exempelvis bedrivs just nu utbildningar inom automationsteknik och Data Center Engineering, och det är ständigt nya på gång.

Du kanske också är intresserad av: